Gronings Advocatenbureau Van Balen hanteert scherpe tarieven

Voor verschillende diensten gelden vaste tarieven. Per type consult kan de prijs verschillen. Is uw financiële draagkracht beperkt? Dan passen wij het tarief daar op aan. Advocatenkantoor van Balen kijkt altijd of er overheids-gesubsidiëerde rechtsbijstand mogelijk is, opdat kosten beperkt blijven tot Eigen Bijdrage en beperkt griffierecht e.d. Het kennismakingsgesprek is gratis

Het uurtarief van Advocatenbureau Van Balen

Dit kantoor hanteert een uurtarief van het laatste curatortarief bij de rechtbank te Groningen € 229,60 per 1-1-2022. Uurtarief voor draagplichtige particulieren is 70% van het laatste curatortarief bij de rechtbank te Groningen. Dit bedraagt per 1-1-2022 € 160,- per uur exclusief btw.

 

Gratis 1e gesprek

Het kennismakingsgesprek met Advocatenkantoor Van Balen is gratis. Het duurt circa een halfuur. We proberen altijd of gefinancierde rechtshulp met overheidssubsidie mogelijk is.

TOGA-tarief

Togatarief staat voor "Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat". De kosten voor een oriënterend gesprek van circa 30 minuten zijn € 50,-.

Tarief op maat

Het gehanteerde tarief kan, afhankelijk van draagkracht van de cliënt, worden bijgesteld. Bent u dus moeilijk in staat om rond te komen, maar bent u in een juridische kwestie beland? Advocatenbureau van Balen in Groningen biedt u een helpende hand.

Incassotarief

Incassotarief De advocaat rekent een bepaald percentage over het geïncasseerde bedrag.

Advocatenbureau Van Balen is een deskundig en betrokken advocatenbureau dat uw zaken helder voor u uiteenzet. Wij bieden juridisch advies en bijstand in de rechtszaal. We behandelen zaken in de algemene rechtspraktijk en zijn gespecialiseerd in verkeers- en letselschade en zaken- en verbintenissenrecht.