Gronings Advocatenkantoor Van Balen hanteert scherpe tarieven

Voor verschillende diensten gelden vaste tarieven. Per type consult kan de prijs verschillen. Is uw financiële draagkracht beperkt? Dan passen wij het tarief daar op aan. Advocatenkantoor van Balen kijkt altijd of er overheids-gesubsidiëerde rechtsbijstand mogelijk is, zodat kosten beperkt blijven tot Eigen Bijdrage en beperkt griffirecht e.d.  Het kennismakingsgesprek is gratis.

Het uurtarief van Advocatenkantoor Van Balen

Dit kantoor hanteert een uurtarief van € 203,-. Uurtarief voor particulier is 70% van curatortarief bij de rechtbank te Groningen in 2017. Dit bedraagt € 142,- per uur exclusief btw.

Gratis 1e gesprek

Het kennismakingsgesprek met Advocatenkantoor Van Balen is gratis. Het duurt circa een halfuur. We proberen altijd of gefinancierde rechtshulp met overheidssubsidie mogelijk is. 

TOGA-tarief

Togatarief staat voor “Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat”. De kosten voor een oriënterend gesprek van circa 30 minuten zijn € 50,-. 

Tarief op maat

Het gehanteerde tarief kan, afhankelijk van draagkracht van de cliënt, worden bijgesteld. Bent u dus moeilijk in staat om rond te komen, maar bent u in een juridische kwestie beland? Advocatenbureau van Balen in Groningen biedt u een helpende hand. 

Incassotarief

De advocaat rekent een bepaald percentage over het geïncasseerde bedrag.

Advocatenbureau Van Balen
Aweg 19
9718CV Groningen 


KvK-Nummer
1164730

Openingstijden

Maandag 09:30 - 17:00
Dinsdag 09:30 - 17:00
Woensdag 09:30 - 17:00
Donderdag 09:30 - 17:00
Vrijdag 09:30 - 17:00

Advocatenbureau Van Balen is betrouwbaar en betrokken.